Kui Teil tekib vajadus kasutada polüretaan pritsvahtu oma elamu või ärihoone ehituskonstruktsioonis,
siis p
akume kahte erinevat tüüpi polüuretaan-pritsvahtu, mille peamine erinevus on soojapidavuses, veeauru läbilaskvuses ning surve taluvuses:
  • avatud pooridega tihedusega 7-9kg/m3 kohta
  • suletud pooridega tihedusega 33-43kg/m3 kohta


Avatud pooridega Polüuretaanvaht

Avatud pooridega polüretaanvaht (tihedus 7-9kg/m3) koosneb pisikestest vahupooridest, mis ei ole täielikult suletud. Selline vaht on suletud pooridega vahust nõrgem ning ka soojapidavus on samaväärne villa või polüstürooliga (penoplastiga). Samas laseb selle vahu mikropoorne struktuur veeaurul liikuda aga ise vett sisse mitte imades, sellega tagatakse piisav veeauru läbilaskmine.


Erinevus suletud pooridega polüuretaanvahust
Piskesed vahupoorid ei ole täielikult suletud, vaid on purunenud ning õhk täidab kogu „avatud“ ruumi materjali sees. See muudab sellise vahu suletud pooridega vahust nõrgemaks ja ka kombates tundub avatud pooridega vaht pehmem. Peale selle ei lase aine mikropoorne struktuur imada endasse niiskust, kuid tagab piisava veeauru läbilaskevõime.