Teenused

Gaasi- ja küttesüsteemide ehitus

Pakume gaasi- ja küttesüsteemide ehitust. Meie ettevõtte keevitajad on atesteeritud vastavalt standardile EVS-EN ISO 9606-1. Omame kategooriates surveseadmetööd, gaasitööd ja kaugküttetorustike tehnilise järelvaataja ning jätkutööde teostaja pädevustunnistusi. 

Küttesüsteemid:

 • aurutorustikud
 • survetorustikud
 • kaugküttetorustikud 
 • soojasõlmed
 • protsessitorustikud
 • veevarustustorustikud
 • katlamajad
 
Gaasisüsteemid:
 
 • A, B, C, D kategooria maagaasi- ja vedelgaasipaigaldised
 • gaasitrassid plastist ja terasest
 • gaasipuhurid- ja kiirgurid
 • seina – ja põrandapealsed kondesioonkatlad

ISOLATSIOONI- JA PLEKITÖÖD

Oleme spetsialiseerunud erinevate seadmete ja torustike isolatsioonitöödele. Teeme soojus-, heli-, müra-, tulekindlus- ja jahutusisolatsiooni.

TÖÖSTUSSEADMETE JA KATLAMAJADE KOLIMINE

Omame vastavaid teadmisi, kogemusi ja seadmeid, et korraldada muuhulgas ka suurte, raskete ja erimõõtmeliste seadmete transport ning paigaldus. Demonteerime tööstusseadmed ja torustikud esialgses asukohas, korraldame transpordi ja teostame vajaminevad monteerimistööd uues sihtkohas.